Yara Digital Products

Maksimer dit udbytte
af kvælstoftildelinger
Hvor meget kvælstof skal du tildele dine afgrøder? N-Testeren giver dig svaret.

AtFarm

Hvorfor bruge N-Tester BT?

AtFarm

Nemt og billigt

Maksimer afkastet af tildelt N, og få bedre udbyttekvalitet med markspecifikke anbefalinger af N-mængde baseret på dine kornafgrøders faktiske N-optagelse.

Agronomisk robust

N-Tester BT er blevet testet på marker gennem hundredvis af forsøg og udviklet af Yara Research & Development i over 25 år.

Find på dine afgrøders behov

AtFarm

Hvordan fungerer N-Tester BT?

AtFarm

N-Tester BT


Enheden bruger en LED og lyssensor til øjeblikkeligt at måle klorofylindholdet i en afgrøde, når du klemmer den fast på det nyeste fuldt udviklede blad på en afgrøde. Dette grønne niveau viser plantens N-indhold.

Disse N-Tester-værdier sendes automatisk til din mobilenhed via Bluetooth™-forbindelse. Der kræves intet internet- eller mobilsignal for at registrere eller foretage målinger.


AtFarm

Atfarm-appen


Atfarm bruger en algoritme, der er udviklet af Yara-agronomer, til at beregne den aktuelle N-balance for din mark baseret på N-Tester BT´s målinger af N-optagelse. Yaras markforsøg gennem årtier sikrer, at disse beregninger er nøjagtige.

Du skal blot indtaste oplysninger om din mark: afgrødetype, sort, vækststadium, anslået udbytte, jordens N-forsyning, allerede tildelt N. Når du har målt dine afgrøder, får du en N-anbefaling, der viser dig dine afgrøders nøjagtige N-behov.


AtFarm

Din præcise anbefaling
af N-mængde


Åbn Atfarm-appen, og find nemt anbefalingen til N-mængde for dine afgrøder (vist i kilo kvælstof pr. hektar).

Anbefalingerne til N-mængde fra N-Tester BT er designet til at hjælpe med at finjustere N-tildelinger i løbet af vækstsæsonen og hjælpe dig med at maksimere udbyttet for hvert kilo N, du tildeler.


Kan anvendes i mange afgrøder

AtFarm

Optimer kvælstoftildelingen på dine marker i otte trin

 • AtFarm
  1

  Tænd din N-Tester BT ved at holde tænd/sluk-knappen nede, indtil LED´en øverst lyser blåt.

 • AtFarm
  2

  Åbn Atfarm-appen, og vælg din ejendom og din mark

 • AtFarm
  3

  Scroll ned til sektionen N-Tester, og tryk på Start måling.

 • AtFarm
  4

  Tilføj oplysninger om afgrøde- og vækststadie.

 • AtFarm
  5

  Tryk på Start måling.

  Appen kontrollerer nu forbindelsen mellem din smartphone og N-Tester BT. Dette kan tage et øjeblik.

 • AtFarm
  6

  Kalibrer din N-Tester BT ved at holde enhedens hoved nedad og udføre en tom aflæsning.

 • AtFarm
  7

  Mål de senest udviklede blade på 30 planter på tværs af marken.

 • AtFarm
  8

  TIP: Brug det optimerede kort eller N-optagelseskort på din smartphones til at spore hvert klip i din N-Tester-måling.

  Hvert klip du foretager i målingen, bliver registreret med lokation i appen så den nemt kan findes igen.